Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 17 lipca 2022

W celu spełnienia obowiązków wynikających z Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), Administrator niniejszym przedstawia Państwu wszystkie niezbędne informacje dotyczące zakresu i podstaw prawnych przetwarzania Państwa danych osobowych, jak również dane kontaktowe Administratora, aby pomóc Państwu zrozumieć, jak będą przetwarzane Państwa dane oraz zapewnić, że będą one chronione wszystkimi dostatecznymi i skutecznymi środkami.

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest AGILER PRO CONSULTING – Andrzej Oleksyn, NIP: 8943194370, z siedzibą przy ul. Gwiazdzistej 22/3, 53-413 Wrocław, Polska (zwany dalej: „Administrator” lub „ja”).

Można się ze mną skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Gwiazdzista 22/3, 53-413 Wrocław, Polska
 • e-mailem: support(at)agiler.pro

Cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe, tj. imię i adres e-mail, będą przetwarzane w następujących celach i na podstawie następujących podstaw prawnych:

 1. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), co obejmuje:
  a. wysyłanie żądanych Materiałów.
 2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z moich uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), co obejmuje:
  a. bezpośredni marketing moich usług (np. newsletter);
  b. podejmowanie wszelkich niezbędnych działań związanych z ewentualnymi roszczeniami wobec mnie lub przeciwko mnie;
  c. przeprowadzanie analiz i statystyk, które pozwolą mi lepiej dostosować treści i usługi do potrzeb i oczekiwań użytkowników;
  d. odpowiedź na Państwa e-mail wysłany do mnie;
  e. przetwarzanie złożonych reklamacji.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić mi świadczenie usług drogą elektroniczną przez stronę internetową, wysyłanie Materiałów lub odpowiedź na Państwa pytania.

Odbiorcy Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przekazywane:

 • dostawcom systemów IT, którym zlecam usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych;
 • organom publicznym, na ich żądanie i zgodnie z obowiązkami wynikającymi z powszechnie obowiązującego prawa.

Dane są przekazywane tylko w celu należytego wykonania usług i tylko w zakresie wynikającym z treści zawartych z wyżej wymienionymi podmiotami umów.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Serwery Strony internetowej znajdują się w Europejskim Obszarze Gospodarczym, jednak narzędzia używane przez Administratora mogą przekazywać dane do państw trzecich. Administrator korzysta z Google Analytics. Google Analytics może przekazywać Państwa dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podstawą przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy są standardowe klauzule umowne.

Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne.

Państwa dane osobowe są przechowywane:
a) jeśli skontaktuję się z Państwem po wysłaniu e-maila – do czasu odpowiedzi na Państwa pytania;
b) w przypadku złożenia reklamacji – do czasu jej rozpatrzenia;
c) gdy przetwarzanie opiera się na moim uzasadnionym interesie – tak długo, jak długo istnieje mój interes lub do czasu Państwa sprzeciwu oraz w przypadku działań marketingowych również do czasu zakończenia działań marketingowych lub zrezygnowania przez Państwa z otrzymywania informacji handlowych od Administratora lub cofnięcia zgody na używanie urządzeń końcowych telekomunikacyjnych i automatycznych systemów wywołujących do celów marketingowych.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z RODO mają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 • prawo do cofnięcia zgody (art. 7 ust. 3 RODO);
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
 • prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO);
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO);
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od mnie swoich danych osobowych w strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abym przesłał Państwa dane innemu administratorowi, jednak zrobię to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe (art. 20 RODO);
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie mojego uzasadnionego interesu, który nie ma pierwszeństwa przed Państwa interesem lub prawami i wolnościami, oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO).

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, proszę o kontakt ze mną drogą e-mailową: support(at)agiler.pro lub listownie na adres: ul. Gwiazdzista 22/3, 53-413 Wrocław, Polska.

Pliki Cookies

Pliki cookies to małe pliki wysyłane do Państwa przeglądarki internetowej, które pozwalają odczytać pewne informacje z Państwa urządzenia, np. czy używają Państwo komputera czy smartfona, co pozwala oprogramowaniu odpowiednio wyświetlić wersję komputerową lub mobilną. Te pliki w żaden sposób nie zakłócają funkcjonowania Państwa urządzenia.

Jakie pliki cookies są używane i w jakim celu?

Na stronie internetowej używane są następujące rodzaje plików cookies:

 • niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach stron internetowych, np. pliki cookies służące do usług wymagających autentykacji na stronie, pliki cookies używane do zapewnienia bezpieczeństwa, np. służące do wykrywania oszustw w zakresie autentykacji,
 • wydajności”, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej,
 • funkcjonalne”, które pozwalają zapamiętać ustawienia strony internetowej wybrane przez użytkownika i personalizować interfejs, np. pod względem wybranego języka czy regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 • reklamowe”, które umożliwiają dostarczanie użytkownikom strony internetowej treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

Jak można wyłączyć pliki cookies?

Zakres, w jakim pliki cookies są używane na Państwa urządzeniu, można dostosować samodzielnie, zmieniając ustawienia przeglądarki. Pamiętajcie jednak, że wiele plików cookies jest kluczowych dla prawidłowego wyświetlania Strony i treści na niej prezentowanych, więc blokowanie takich plików może zakłócić korzystanie z usług.

Szczegółowe informacje o wyłączaniu plików cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć, klikając na odpowiednią przeglądarkę poniżej:

Narzędzie Google Analytics

Strona korzysta z usługi „Google Analytics” świadczonej przez Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, Irlandia), aby analizować sposób korzystania ze Strony przez użytkowników. Usługa używa plików tekstowych zapisanych na Państwa urządzeniu. Jest używana na podstawie mojego uzasadnionego interesu w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, aby poznać użytkowników Strony i optymalizować moją ofertę dla tych użytkowników (cele marketingowe i optymalizacyjne).

Można również zapobiec zbieraniu przez Google danych generowanych przez pliki cookies i związanych z Państwa korzystaniem ze Strony (w tym Państwa adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę dostarczoną przez Google (klikając w link, zostaną Państwo przekierowani na zewnętrzną stronę): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Ze względu na lokalizację serwerów Google poza EOG, możliwe jest, że dane mogą być przekazywane do państw trzecich. Jako odpowiednie zabezpieczenie stosuje się standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO.

Dowiedz się więcej o tym, jak Google używa danych użytkowników.

Linki do innych stron internetowych

Na Stronie można znaleźć zewnętrzne linki, które pozwalają bezpośrednio dotrzeć do innych stron internetowych. Każdy z dostawców określa zasady używania plików cookies w swojej polityce prywatności, dlatego ze względów bezpieczeństwa zalecamy zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą ich polityki prywatności przed korzystaniem ze stron.

Zmiany Polityki Prywatności i Cookies

Aby zapewnić, że informacje podane tutaj są zgodne z aktualnymi wymogami prawnymi, Polityka Prywatności i Cookies może być zmieniana w dowolnym momencie. Zastrzeżenie to dotyczy również przypadków, gdy informacje dotyczące ochrony danych muszą być dostosowane z powodu nowych lub zmienionych usług i funkcjonalności oferowanych przez Stronę. Zmiana tej Polityki Prywatności i Cookies nastąpi poprzez umieszczenie nowego tekstu na Stronie, który automatycznie wejdzie w życie przy Państwa kolejnej wizycie na naszej stronie internetowej.