Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy przez przedsiębiorcę o prawach konsumenta

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do rezygnacji z umowy w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia, bez konieczności podawania przyczyny. Data zawarcia umowy to dzień, w którym wysłaliście Państwo na nasz adres e-mail dokument z treścią umowy, podpisany przez obie strony i zeskanowany (lub zapisany w innej formie elektronicznej), umożliwiający zapoznanie się z jego treścią oraz jego przechowywanie i odtwarzanie w normalnym toku działań. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, prosimy nas poinformować, wysyłając jednoznaczne oświadczenie o rezygnacji (np. listem lub e-mailem) na dane:

UDOSTEPNIJ, WYŚLIJ, ZACHOWAJ